ریسک

مدیریت ریسک و دارایی و بدهی در بانک ها

به عبارت ساده، ریسک، احتمال یک رویداد نامطلوب، غیر منتظره و یا رخدادی اشتباه است. ریسک برای هرگونه کسب و کاری مانند بانک ها امری ذاتی است و در نتیجه، داشتن مدیریت ریسک و دارایی ضروری است. نداشتن نقدینگی کافی…→ ادامه مطلب

هج کردن (Hedge) یا پوشش ریسک

پوشش ریسک، یک سرمایه­ گذاری است که برای کاهش ریسک تغییرات نامطلوب قیمت در یک دارایی، انجام می­ شود. به طور معمول، پوشش ریسک عبارت است از بازکردن یک موقعیت معاملاتی برعکس، بر روی همان دارایی مورد نظر (سفارش خرید…→ ادامه مطلب