Posts Tagged: آربیتراژ آماری

چگونه آربیتراژ آماری می تواند منجر به سودآوری شود؟

“فرضیه بازار کارا” بیان می کند که بازارهای مالی “کارایی اطلاعاتی” دارند، یعنی قیمت دارایی های مورد معامله، منعکس کننده همه اطلاعات موثق در هر لحظه ای از زمان است. اما اگر این فرضیه درست باشد، پس چرا قیمت ها،…→ ادامه مطلب

آربیتراژ آماری

یک موقعیت معاملاتی سودآور که ناشی از ناکارآمدی قیمت گذاری (اختلاف قیمتی) بین اوراق بهادار در بازارهای مختلف است! سرمایه گذاران، این فرصت آربیتراژی را با استفاده از تکنیک های مدل سازی ریاضیاتی شناسایی می کنند. آربیتراژ آماری، بدون ریسک…→ ادامه مطلب